Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring
Se adresse

Tilskud

Tilskud fra sundhedsforsikring
I visse tilfælde er det muligt at, at få psykologbehandling helt eller delvist dækket af din arbejdsgivers forsikring eller din private forsikring. Ofte kaldes det en sundhedsforsikring. 
 
Samarbejdsaftale med forsikringsselskaber 
Jeg har samarbejdsoverenskomst med SOS, Mølholm og Prescriba, hvilket betyder, at de kan kontakte mig, når klienter dækket af disse ordninger, har behov for psykologhjælp. Jeg kan også afregne med andre forsikringsselskaber. Jeg afregner direkte med sygeforsikring danmark.
 
Tilskud fra den offentlige sygesikring 
Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring. Det er din læge, der afgør om du er berettiget til tilskud og som kan henvise dig.
Har du har en henvisning fra lægen er der egenbetaling på behandlingen. Egenbetalingen ved 1. samtale er kr. 424,20 og for efterfølgende samtaler kr. 353,72. Der er 12 samtaler på en henvisning. Se her om henvisningskriterier for tilskud gennem offentlig sygesikring her. 
 
Sygeforsikring "danmark" 
Er du medlem af sygeforsikringen "danmark" giver det dig tilskud på egenbelingen på op til kr. 200 pr samtale.
Har du ikke en henvisning kan du modtage tilskud på op til kr. 200 pr. samtale. 
 
Henvisning via egen læge
Klienter der er berettiget et tilskud til psykologhjælp efter overenskomsten fra 2008 er:
 
 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald. Ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression over 18 år.
 11. Personer med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og er mellem 18 og 38 år.
 
Bemærk:
 
 • Hændelsen punkt 1-8 skal normalt have fundet sted højst 6 måneder forinden. Gælder dog ikke punkt 9 og 10.
 • Er der gået mere end 6 måneder men mindre end 12 måneder siden hændelsen indtraf, kan du spørge din læge, om der i dit tilfælde er mulighed for at få tilskud.
 • Henvisningen skal for at være gældende underskrives af psykolog senest en måned efter udstedelsen.
 • Der kan ydes tilskud for op til 12 konsultationer. Dog kan genhenvisning ske for personer under punkt 10, hvis lægen finder det relevant (han tester med psykometrisk test).
 • Konsultationen foregår som hovedregel i konsultationen, men i særlige tilfælde kan behandlingen foregå på f.eks. sygehus eller i hjemmet.
 • Hvis I fx er et par, der ønsker terapi, skal I have hver jeres henvisning fra egen læge efter betingelserne styk 1-11.
 • Overenskomsten omfatter ikke personer, der kan modtage psykologhjælp i forbindelse med et kriseterapeutisk beredskab ved større ulykker og katastrofer.
 • Enhver sikret, der søger psykologhjælp, skal over for psykologen legitimere sig som berettiget til den søgte behandling ved forevisning af gyldigt sundhedskort
 
 
 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 26 16 32 04, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Lisbeth Liebmann, Cand. Psych
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
Telefon: 26 16 32 04
E-mail: lili@psyknord.dk
CVR: 33436777
     
Psykologerne i Nordsjælland | klinik i Fredensborg og Hellebæk | Tlf. 2616 3204 | lili@psyknord.dk