Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring
Se adresse

Stress

Stress opstår som en fysiologisk og psykisk reaktion på fysiske og/eller psykiske overbelastninger. Symptomerne på stressbelastning er søvnløshed, muskelspændinger, hovedpine, udmattelse, social tilbagetrækning, nedsatte kognitive funktioner, dvs. svækket hukommelse, manglende overblik og ringe koncentration. Dette medfører ofte en følelse af ikke at slå til. Mange kan reagerer med opgivenhed, grådlabilitet, "kort lunte" og kan ende med angst eller en reel depression. Stresssymptomer handler oftest om både arbejds- og hjemmesituationen, idet belastninger det ene sted oftest også har konsekvenser for og påvirker det andet sted, men kan også stamme fra oplevelser med tab, sorg og krise.
 
Stressbehandling består i første omgang af en samtale omkring såvel arbejds- som hjemmesituationen. Behov for evt. sygemelding vurderes - gerne i samarbejde med egen læge, samt vejledning i forhold til at bremse udviklingen af stress. Her afdækkes også de stressende faktorer ved den samlede situation. Behandlingen og rådgivningen tilpasses naturligvis efter hvor fremskreden en stresstilstand du befinder dig i.
 
Herefter afdækkes de mere personlige temaer mhp. at forstå hvordan stress har udviklet sig og hvilken tænkning og adfærd der bidrager til udviklingen af stress. De personlige temaer kan handle om fx problemer med at sige fra, perfektionisme, lavt selvværd mm. Der arbejdes også med de vanskeligheder der stammer fra arbejdspladsen eller hjemmet, alt efter hvilke problemstillinger der fylder mest.
 
De personlige temaer undersøges og via kognitive og meditative teknikker arbejdes der med de leveregler og negative tankemønstre, der har været med til at vedligeholde problemet. 
 
Afslutningsvis arbejdes der på tilbageslusning til arbejdspladsen og forebyggelse af tilbagefald. Samtaler med arbejdsgiver og/eller processer i forhold til arbejdspladsen kan indgå i forløbet.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 26 16 32 04, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Lisbeth Liebmann, Cand. Psych
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
Telefon: 26 16 32 04
E-mail: lili@psyknord.dk
CVR: 33436777
     
Psykologerne i Nordsjælland | klinik i Fredensborg og Hellebæk | Tlf. 2616 3204 | lili@psyknord.dk