Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring
Se adresse

Mindfulness i supervision

Mindfulness træningsprogram i tilknytning til supervision 
 
I tillæg til den løbende supervision for familiebehandlere/ familiekonsulenter kan det optimere udbyttet af supervisionsprocessen parallelt at deltage i et mindfulness træningsprogram.
 
I behandlingsarbejdet vil medarbejderne uundgåeligt blive draget ind i familiernes følelsesmæssige-, adfærdsmæssige- og sociale vanskeligheder.
 
Mindfulness træning øger behandlerens evne til at holde en passende og afbalanceret  pædagogisk og terapeutisk distance, således at behandleren kan optimere sine interventioner og skabe nødvendig klarhed og fokus for klienten.
 
I mindfulness træningen øves opmærksomheden på egne mentale processer, således, at man ikke straks behøver at reagere eller respondere på de tanker og overvejelser som opstår, men derimod nå at overveje det hensigtsmæssige i en eventuel intervention.
 
Teknikkerne i mindfulness programmet er yderligere brugbare i behandlingsarbejdet mht. at arbejde med klienternes tålmodighed og rummelighed i deres forældreskab, ligesom klienterne yderligere kan få hjælp til at se på sig selv og reflektere over egen livssituation. Klienterne kan få hjælp til at finde mening i livet, samt udholde og acceptere den uundgåelige smerte, som også er en del af ethvert menneskes liv.
 
Målet med mindfulness træningen er at øge den psykologiske fleksibilitet, robusthed og kreativitet, og at kunne være tilstede i nuet og være åbne overfor vores oplevelser, således man kan handle efter sine personlige værdier.
 
Som behandler kan man få hjælp til at holde en pause og sætte pris på det arbejde, der er nået.
Mindfulness træningen kan samtidig reducer stress på arbejdspladsen, hvorved sygedage kan reduceres i behandlergruppen.
 
I programmet indgår undervisning i teorien bag mindfulness, samt guidede meditative øvelser.
 
Programmet kan opbygges i to moduler.
Første modul vil være én gang tre timer, derefter tre gange to timers træning.
Andet modul er fire gange to timers træning.
Træningsgangene kan ligge med en måneds intervaller.
 
Pris pr. modul ved op til ti personer kr. 24000 inklusiv trænings mindfulness App og slides til eget print. Pris pr. person pr. modul ved 10 deltagere på holdet kr. 2400.
For ekstra deltagere er prisen kr. 1500 pr. person.
 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 26 16 32 04, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Lisbeth Liebmann, Cand. Psych
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
Telefon: 26 16 32 04
E-mail: lili@psyknord.dk
CVR: 33436777
     
Psykologerne i Nordsjælland | klinik i Fredensborg og Hellebæk | Tlf. 2616 3204 | lili@psyknord.dk