Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring
Se adresse

Forældrekompetenceundersøgelser

Jeg holder løbende kurser i psykologforeningsregi, for kommuner og andre.omkring forældrekompetenceundersøgelser.
Næste kursus:
Sidste kursus i 2019 var følgende:
3 dages kursus i Praksisnært kursus i forældrekompetenceundersøgelser  med gennemgang af PC-ERA og inddragelse af eget sagsmateriale.
Du kan tilmelde dig i Børne og familiepsykologisk selskab
 
Et kursus kan eksempelvis have følgende indhold:
 
Ved vurdering af forældrekompetencer udfordres forældre på deres mest følsomme livsområde – deres forældreskab. Forældreskab er ikke en evne, man har eller ikke har. Forældreskab er en kompetence, der kan udvikles over tid. Ved vurdering af forældreskab må undersøgeren således vurdere på udviklingsmulighederne i forældrekompetencerne. På kurset får du en indføring i en procesorienteret undersøgelses metode, der tager udgangspunkt i overordnet tilknytnings baserede og systemteoretisk referencerammer, bl.a. inspireret af Marlborough Family Service i London ved Dr. Eia Asen. Lisbeth Liebmann samarbejdede i over ti år med Dr. Eia Asen på Frederiksberg Familie – og Ungerådgivning om at udvikle rådgivningens undersøgelsesmetoder ved vurdering af forældrekompetencer. På kurset deler Lisbeth Liebmann ud af sin omfattende viden om og erfaring med at vurdere forældrekompetencer. Du får en bred orientering i området og interventionsmetoder, så du som undersøger kan være så fleksibel og alsidig som mulig i bestræbelsen på at tilpasse og tilrettelægge arbejdet til den specifikke undersøgelsesopgave.
 
KURSUSDAGEN FOKUSERER BL.A. PÅ:
 • Netværksmøde/opstartsmøde
 • Afklaring af undersøgelsespunkterne samt strukturen i og planlægningen af undersøgelsen.
 • Interventionsmetoder med udgangspunkt i undersøgelsespunkterne
 • Undersøgelse af udviklingspotentiale hos forældrene
 • Vurdering og vægtning af samspilsobservationer
 • At forstå ”det jeg ser”, ”at tro på det jeg ser” og at ”konkludere på det jeg ser”
 • Undersøgelse af barn og forældre, samt det familiære og professionelle netværk
 • Trinene i ændringsprocessserne
 • Særlige problemstillinger ved stof- og alkoholmisbrug
 • Skriveproces og udfærdigelse af erklæring
Form
Teoretiske oplæg, case-eksempler, videopræsentationer, korte øvelser, drøftelse af kursusdeltagers undersøgelser.
 
Målgruppe:
Kurset henvender sig til professionelle, som arbejder med undersøgelse og vurdering af forældre      skab og forældrekompetencer, herunder psykologer, socialrådgivere, pædagoger, familiebehandlere. Kurset er ligeledes brugbart for professionelle, som arbejder med behandling, idet kurset også giver inspiration hertil.
 
 
UDBYTTE
 • Du bliver klædt på til at gå i gang med at planlægge og foretage forældrekompeteceundersøgelser på et højere kvalificeret niveau.
 • Du bliver bedre til at stille skarpt på undersøgelsespunkterne, således at disse bliver klare for både forældre, professionelle og undersøgere.
 • Du bliver bedre til at møde forældre og med den respekt de fortjener, og samtidig være direkte og konfronterende i forhold til de beskrevne problemstillinger
 • Du opnår en højere grad af tryghed som undersøger med tilegnelsen af en meget klar og præcisstruktur i undersøgelsesprocessen.
 • Du får, via strukturen i undersøgelsesprocessen, betydelig hjælp til selve udfærdigelsen af erklæringen. 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 26 16 32 04, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Lisbeth Liebmann, Cand. Psych
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
Telefon: 26 16 32 04
E-mail: lili@psyknord.dk
CVR: 33436777
     
Psykologerne i Nordsjælland | klinik i Fredensborg og Hellebæk | Tlf. 2616 3204 | lili@psyknord.dk