Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring
Se adresse

Forældrekompetenceundersøgelser

Jeg har siden 1995 udført en lang række forældrekompetenceundersøgelser i sager, hvor der har været alvorlig tvivl om børns trivsel. Undersøgelserne har til formål at afdække forældreskabet mht. risikoforhold, ressourcer samt udviklingspotentialer med fokus på evnen til at sikre børnenes fysiske og psykiske sundhed og udvikling. Jeg har en procesorienteret tilgang i undersøgelsesarbejdet.
Forældrekompetenceundersøgelsen er en kortlægning af forældres evne til eller mulighed for at tage vare på deres barn. Undersøgelsen bidrager til at kvalificere den kommunale beslutningsproces og giver kommunen et grundlag for de videre støtte foranstaltninger i forhold til familien
 
Den psykologiske udredning af forældrekompetencen kan beskrive forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder samt vurdere deres tilknytningsmønstre og forældrefunktion. Dette opnås ved at udrede ressourcer og sårbarheder på følgende områder: tilknytningserfaringer og mentaliseringsevne, kognitivt funktionsniveau, aktuelt symptombillede og grundlæggende personlighedsdimensioner.
 
Undersøgelsen vil som regel bestå i en gennemlæsning af sagsakter, samt samtaler/møder, hvor der typisk foretages kliniske interviews herunder, Adult Attachment Interview (AAI) og/eller Parent Development Interview (PDI), screening med SCD-II, kognitiv testning med Wechsler Adult Intelligence Scales (WAIS IV), og, hvis de sproglige og kognitive ressourcer er til det, en personlighedstestning med NEO-PI-R.
 
Barnet undersøges afhængig af alder med forskellige intelligenstests, SSAP (Story Stem Assessment Profile), CAI (Child Attachment Interview), tegning, familiecirkel, Sceno test.
 
Samspillet vurderes vha. filoptagelser og efterfølgende vurdering udfra bl.a. PC-ERA (Parent Child- Early Relational Assessment).
 
Inden den endelige rapport afleveres til opdragsgiver, gennemgås den på et afsluttende møde med forældrene med det formål at verificere faktuelle oplysninger og tilføje forældrenes kommentarer til rapporten.
 
Samtalerne, samspilsvurderinger og testningen kan enten finde sted hjemme hos forældrene, i min klinik eller i kommunens lokaler.
 
Tidsrammen og den nøjagtige pris på en udredning aftales inden opstart af sagen. Tidsrammen ligger sædvanligvis på ca. 3 måneder.
 
I er velkommne til at kontakte mig for et konkret tilbud med udgangspunkt i en sagsfremstilling og opdrag.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 26 16 32 04, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Lisbeth Liebmann, Cand. Psych
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
Telefon: 26 16 32 04
E-mail: lili@psyknord.dk
CVR: 33436777
     
Psykologerne i Nordsjælland | klinik i Fredensborg og Hellebæk | Tlf. 2616 3204 | lili@psyknord.dk