26 16 32 04

Forældrekompetenceundersøgelser

Jeg har siden 1995 udført en lang række forældrekompetenceundersøgelser i sager, hvor der har været alvorlig tvivl om børns trivsel. Mine undersøgelser har til formål at afdække forældreskabet mht. risikoforhold, ressourcer samt udviklingspotentialer med fokus på evnen til at sikre børnenes fysiske og psykiske sundhed og udvikling. Jeg har en procesorienteret tilgang i undersøgelsesarbejdet.

Forældrekompetenceundersøgelsen er en kortlægning af forældres evne til eller mulighed for at tage vare på deres barn. Undersøgelsen bidrager til at kvalificere den kommunale beslutningsproces og giver kommunen et grundlag for de videre støtte foranstaltninger i forhold til familien

Den psykologiske udredning af forældrekompetencen kan beskrive forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder samt vurdere deres tilknytningsmønstre og forældrefunktion. Dette opnås ved at udrede ressourcer og sårbarheder på følgende områder: tilknytningserfaringer og mentaliseringsevne, kognitivt funktionsniveau, aktuelt symptombillede og grundlæggende personlighedsdimensioner.

Undersøgelsen vil som regel bestå i en gennemlæsning af sagsakter, samt samtaler/møder, hvor der typisk foretages kliniske interviews herunder, Adult Attachment Interview (AAI) og/eller Parent Development Interview (PDI), screening med SCD-II, kognitiv testning med Wechsler Adult Intelligence Scales (WAIS IV), og, hvis de sproglige og kognitive ressourcer er til det, en personlighedstestning med NEO-PI-R.

Barnet undersøges afhængig af alder med forskellige intelligenstests, SSAP (Story Stem Assessment Profile), CAI (Child Attachment Interview), tegning, familiecirkel, Sceno test.

Samspillet vurderes vha. filoptagelser og efterfølgende vurdering udfra bl.a. PC-ERA (Parent Child- Early Relational Assessment).

Inden den endelige rapport afleveres til opdragsgiver, gennemgås den på et afsluttende møde med forældrene med det formål at verificere faktuelle oplysninger og tilføje forældrenes kommentarer til rapporten.

Samtalerne, samspilsvurderinger og testningen kan enten finde sted hjemme hos forældrene, i min klinik eller i kommunens lokaler.

Tidsrammen og den nøjagtige pris på en udredning aftales inden opstart af sagen. Tidsrammen ligger sædvanligvis på ca. 3 måneder.

I er velkommne til at kontakte mig for et konkret tilbud med udgangspunkt i en sagsfremstilling og opdrag.

Kontakt mig
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Psykologerne i Nordsjælland | klinik i Fredensborg og Hellebæk | Tlf. 2616 3204 | lili@psyknord.dk