Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring
Se adresse

Depression og angst

Depression 
Mange mennesker oplever at være deprimeret på et eller andet tidspunkt i deres liv i kortere eller længere perioder. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at søge psykologbehandling, da denne tilstand vil gå over af sig selv. I de tilfælde, hvor der er tale om en vedvarende eller tilbagevendende depression, er det vigtigt, at man søger hjælp, da en vedvarende depression kan være med til at påvirke personen i en grad, der kan medføre store konsekvenser. Det er vigtigt at skelne mellem at være ked af det og deprimeret. Nogle af de mest typiske symptomer på depression er: søvnbesvær, mangel på energi, koncentrationsvanskeligheder, tristhed og lavt selvværd. Nogle vil i deres liv oplever at være deprimeret en enkelt gang, mens depressionen for andre kan komme og gå igennem hele livet.
 
Angst 
Der findes mange forskellige former for angst fx: præstationsangst, OCD, generaliseret angst (GAD), helbredsangst, social angst  osv. Fællestræk for alle angsttyper er typisk en oplevelse af, at tankerne er centreret omkring en potentiel fare og/eller forestillinger om ting, der kan gå galt. Kropslige fornemmelser relateret til angst kan eksempelvis være: hjertebanken, øget svedproduktion, svimmelhed, uvirkelighedsfornemmelse og hyperventilation. Personer, som har en angstlidelse, kan opleve, at de har svært ved at styre og stoppe deres angstrelaterede tanker samt det kropslige ubehag, som opstår om et resultat af angsten.
 
OCD 
OCD er en angsttilstand, som giver sig til udtryk ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Der kan eksempelvis dreje sig om en bestemt handling, som vedkommende føler sig nødt til at gøre for at holde angsten nede. Hvis man fx er bange for at blive smittet med farlige bakterier og blive syg, kan håndvask være en måde, hvorpå man undgå at komme i kontakt med en overvældende angstfølelse. Tvangstanker er påtrængende tanker af negativ karakter, som påvirker personen emotionelt, og som vedkommende slet ikke føler sig i stand til at komme ud af. Det føles yderst ubehageligt at have uønskede tanker, som man set ikke kan komme væk fra. Tvangstanker og tvangshandlinger er ufrivillige og tidkrævende, da personen ofte oplever at tankerne og/eller handlingerne optager al hans tid.
 
Præstationsangst
Præstationsangst er en angstlidelse,  som er relateret til angsten for at skulle ”præstere” i eksempelvis en jobsituation og/eller i uddannelsesøjemed. Personer, som lider af præstationsangst, kan opleve, at angsten ”tager over” i situationer, hvor de skal præstere. Nogle beskrive denne oplevelse som ”en sort klap der går ned” og/eller ”at hukommelsen svigter” mv. Personer med præstationsangst kan opleve, at angsten har sin egen virkelighed som kan være svær at komme ud af. Det er dog i denne sammenhæng vigtigt at nævne, at nervøssitet for mange er en naturlig reaktion på det at skulle præstere f.eks. når man skal til eksamen, jobsamtale eller være blandt mange mennesker.
 
Angst og forbier hos børn
Det er ikke kun voksne, som kan lide af angst og fobier, men også børn. Børn kan være angste for at skulle separeres fra deres forældre (separationsangst). Desuden kan børn også udvise de samme angsttyper som voksne som fx: generaliseret angst, OCD, bekymringsangst, social angst osv.. Angsten kan også vise sig ved, at barnet udviser en usikkerhed overfor eksempelvis en bestemt ting eller en bestemt situation (også kaldet fobi). Det er naturligt, at et barn på et eller andet tidspunkt vil opleve og udvise angst i forbindelse med f.eks. mørke, tordenvejr, hunde, sociale aktiviteter osv.. Men i nogle tilfælde vil angsten være så stor, at det er svært for barnet at rumme sig selv, hvormed det er vigtigt at søge professional hjælp.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 26 16 32 04, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Lisbeth Liebmann, Cand. Psych
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
Telefon: 26 16 32 04
E-mail: lili@psyknord.dk
CVR: 33436777
     
Psykologerne i Nordsjælland | klinik i Fredensborg og Hellebæk | Tlf. 2616 3204 | lili@psyknord.dk