Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring
Se adresse

Baggrund / tilgang

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet siden 1989, autoriseret, specialistgodkendt og supervisor i psykoterapi, børnepsykologi. 
 
Jeg er medlem af Dansk Psykologforening. Jeg arbejder udfra foreningens etikregler og underlagt psykologlovgivningens regler om tavshedspligt. 
 
Jeg har mangeårig erfaring indenfor børne- og familieområdet, bl.a. certificeret Marte Meo, COS og Prep-terapeut. Jeg har i flere år interesseret mig for mindfulness og har efteruddannelse i dette. 
 
Jeg er privatpraktiserende psykolog og har overenskomst med sygesikringen. Jeg arbejder med børne- og familieområdet, individuel behandling af voksne, coaching, supervision og kurser i bl.a. mindfulness. Fra 1997 til og med 2011 var jeg ansat i Frederiksberg Familie- og Ungerådgivning. Mine spidskompetencer er forældrekompetenceundersøgelser, undersøgelser af børn og hjælp til forældre omkring opdragelsen af deres børn. 
 
Jeg var i perioden 2008-2016 psykologfagligt medlem af adoptionsnævnet. https://ast.dk/naevn/adoptionsnaevnet. Aktuelt er jeg suppleant, da medlemsskabet  varer i 8 år.
 
Jeg er fra 2018 konsulent i 4 kommuners Børne- & Ungeudvalg.
 
Jeg er mor til en dreng født i 1990 og to piger født i 1995 og 1998, samt gift med deres far.
 
Tilgang
Min målsætning er at sikre klienter større grad af balance i forhold til den problemstilling, de henvender sig med. 
 
I udgangspunktet har jeg en positivt og optimistisk tilgang på klienternes vegne. 
 
Mødet med de mange klienter har været både lærerigt og inspirerende. Med taknemmelighed og ydmyghed forsøger jeg at viderebringe den viden, som klienterne gennem tiden har givet mig. 
 
Mine arbejdsmetoder tager afsæt i flere teoretiske tilgange afhængig af den problematik, der skal løses. Jeg har en psykodynamisk, kognitiv, systemisk og narrativ teoretisk baggrund, og jeg har længerevarende psykoterapeutisk uddannelse. Jeg er derudover inspireret af en lang række andre tilgange og ideer, som jeg har fundet hjælpsom i mit terapeutiske arbejdet. 
 
Jeg tænker, at forskellige teoretiske og praktiske tilgange har hver deres del af sandheden og forståelsen af et tema. Det betyder, at jeg integrerer og anvender disse forskellige metoder alt efter den enkelte klient eller opgavens karakter. 
 
Fra min praksis med mindfulness forsøger jeg at skabe ro og balance i svært håndterbare situationer, samt den idé at alting er i evig forandring, og udvikling er mulig.
 
Første gang du kommer, skal du først finde ud af, om du føler dig tryg, om jeg forstår dig, og om du oplever, at jeg kan hjælpe dig/jer. Jeg vil så sammen med dig/Jer prøve at finde nogle ideer og forslag til at gå op imod problemerne. 
 
For at være sikker på at behandlingen udvikler sig, og problemerne mindskes arbejder jeg med evaluering af forløbet. Du skal derfor forvente, at en behandling hos mig indebærer, at du skal udfylde et evalueringsskema både i starten og ved afslutningen af en samtale. Det er et lille let overskueligt skema, som kun tager et øjeblik at udfylde. Dette skema er et vigtigt redskab i mit terapeutiske virke, for at vi sammen kan sikre dig den bedste behandling.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 26 16 32 04, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Lisbeth Liebmann, Cand. Psych
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
Telefon: 26 16 32 04
E-mail: lili@psyknord.dk
CVR: 33436777
     
Psykologerne i Nordsjælland | klinik i Fredensborg og Hellebæk | Tlf. 2616 3204 | lili@psyknord.dk